Colloques, Séminaires, Congrès

الكتابة النسائية في منظور النقد الرجالي

كلية الآداب واللغات                                                                        قســـــــم اللغــــــــة العربيــــــــــة وآدابها تنظم الملتقى الدولـــــــي حول : "الكتابة النسائية في منظور النقد الرجالي" يومي : 20 / 21 نوفمبر 2019 (suite…)